Gizlilik Bildirimi

İşbu Gizlilik Bildirimi, web sitelerimizi, uygulamalarımızı ve diğer dijital platformlarımızı kullanan veya e-posta aboneliğine sahip olan ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan kullanıcılar için geçerlidir.

Kullanıcıya / Üyeye ait kişisel veriler, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, şirketin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile paylaşılabilir

Bu sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kullanıcı/Üye, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

Nasil Yapilir Info sitesi aracılığıyla kişisel bilgilerinizi göndererek, bu bilgilerin saklanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına önceden izin vermiş olursunuz. Nasil Yapilir Info, gerektiğinde yetkili makamlara her türlü bilgiyi açıklama hakkını saklı tutar.

Nasil Yapilir Info yönetimi, bu web sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz verilerin doğruluğundan yalnızca sizi sorumlu tutar.

Nasil Yapilir Info yönetimi, elektronik depolama ve uygun güvenlik teknolojilerini kullanılarak gönderilen kişisel verilerinizi korumaya gayret eder.

Nasil Yapilir Info sitesi, farklı web sitelerine veya portallara yönlendirilen bağlantılar içermektedir. Bu web siteleri ve portalların gizliliği koruma yöntemleri, bizim kullandığımız yöntemlerden farklı olabilir. Bu nedenle diğer sitelerin gizlilik içeriğinden ve yöntemlerinden sorumlu değiliz. Bu sitelerin gizlilik bildirimlerine başvurmanızı öneririz.